Thursday, November 28, 2019

Bibliotekaren. Essays - , Term Papers, Research Papers

Bibliotekaren. I denne teksten skal jeg skrive om boken Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede Romanen er skrevet av den norske forleggeren jan Wiese og ble utgitt i 1990 av Gyldendal. Jeg skal skrive om en av de viktigste personene i historien. Handlingen utspiller seg over to tider, i Roma i 1989 og sent middelalderen. I folge boka sa folger vi 3 ulike forteller perspektiver, der alle forteller hver sin historie. Pa starten moter vi en bibliotekar som prover a finne en altertavle som i hundre ar har vart gjemt i Vatikanet. Han er femtifire ar gammel bibliotekar, i tjue ar har han vart tilknyttet til Vatikanets handskrift-samlinger. Han er veldig sjenert spesielt nar det kommer til kvinner. Allerede i side 18 far vi vite at han sitter i fengsel, "jeg har fortsatt mitt vitenskapelige arbeid her i fengslet. Mine foresatte i Vatikanet slo ikke handen av meg etter at det forferdelige hendte" Men det er ikke for helt pa slutten av boka at vi far vite hvorfor. Vi far ogsa vite at han har en kone han elsker veldig hoyt og det skjonner vi av maten han beskriver henne pa. "jeg oppdaget snart at hun pa sin praktiske, effektive mate, forbundet med en livlig fantasi, kunne gi meg overraskende nye innfallsvinkler til mine problemer. Hun var alltid glad for a komme hjem igjen til meg, og jeg elsket henne". Men jo mer boka narmer seg slutten desto mer skjonner vi at hun irriterer han veldig. Etter den stund med leting av kunstneren som malte det maleriet som henger pa veggen i biblioteket, finner han kunstneren og kunstneren forteller sin historie. Etterhvert finner han de gamle papirene som var gjemt i Vatikanets store bibliotek begynner han a lese seg gjennom han tok notater under l esingen og fikk ganske stort lyst til a lese ferdig papirene. Han ble sittende oppe et par timer og leste papirene til ende. Menneskene fra fortiden ga ham ikke ro. Han satt igjen med masse tanker, Hvordan var det gatt med dem? Kom fortelleren seg hjem til sin hustru? Han kunne ikke folge veien hans mer. Eller jo, dolken han hadde gjemt i fontenens sokkel. Hele den natten dromte han urolig, og neste dag begynte han a studere kartene over Sangens Dal. Det sto klart for han hvilke byer han kan ha besokt. Neste dag fortalte han sin kone om planene. Det tok ikke lang tid for kona ble overbevist, og mens han rullet ut av Roma tenke han pa hvor ivrig hun var over at han dro. Etter et par timer pa veien ringe han sin kone. Det tok lang tid for hun svarte, og nar hun endelig svarte sa hun at hun var forvirret, og trott. Dagen etter dro han til byen der den gamle fontenen la. Han orienterte seg etter sola, og fant ut hvor dolken matte ligge. Men han ventet til det ble morkt. Hjertet hans banket kraftig, da han trakk armen inn i en sprekk i fontenen. Han merket at det la noe der. Det var ingen tvil. Det var den gamle dolken. Det tok mange timer for han var hjemme igjen. Langsomt krop han seg ut av bilen og grep om dolken. Han kikket ned pa den og tenkte seg om for han gjorde noe dumt i det samme skjedde det. For aller forste gang i sitt liv ble han veldig sint, og det siste han kan huske er at han lop inn mot huset med handen hardt knyttet om kniven. Sann sluttet boka den hadde en apen slutt selv om vi vet hva som skjedde. Etter den siste delen av boka er ferdig blir hele historien og tradene koblet vi far foreksampel vite hvorfor bibliotekaren sitter i fengsel. Kilder. Boka: kvinnen som kledde seg naken for sin elskede. Utgivelsesar 1990 av Jan wiese

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.